angolo-alto-sx angolo-sup-dx


 
soget

Soget s.r.l.
Via Roncaglia 14 - 20146 Milano, Italia
Tel. 02 485914.1
Fax 02 485914.20

Български

Името Согет е станало синоним на превъзходен превод.

Ние имаме над тридесетгодишен опит и сме най-голямата италианска организация, която специализира в многоезичен превод на документация.

Сред услугите ни на всички основни езици са авторски материали (писане и редактиране на техническа литература), локализация, графично оформление и CAD, предпечатна подготовка и печат.

Мултимедийни продукти, визуални материали и уеб-страници допълват спектъра от услуги, които предлагаме, за да улесним общуването ви със света.

Нашата организация се управлява от система за качествен контрол, съобразена с изискванията на стандарт ISO 9001, като прилагаме следния подход:

  • използваме преводачи, за които езикът е матерен

  • автоматизирали сме всички етапи на производствения цикъл

  • внимателно подбираме и текущо обучаваме целия персонал

  • постоянно актуализираме терминологичните си източници, като създаваме и използваме тематични речници

  • използваме технологии за превод, подпомагани от компютри (преводаческа памет) за постигане на последователност и високо качество

  • работим за съвместимост с всички основни софтуерни продукти

  • прилагаме строг качествен контрол.

Квалифицирани ръководители на проекти контролират всички поръчки, управляват ресурсите и се осведомяват за очакванията на клиентите.

Наред с това непрекъснато актуализираме софтуера си за Macintosh и Windows, което означава, че клиентите ни могат да разчитат на пълна съвместимост с техните продукти.

Затова не трябва да се учудвате, че имаме над 5 000 клиенти и че тяхното доверие ни е научило да бъдем експерти във всичко – от изисканите фирмени брошури до наръчниците за водещи международни проекти. Ако цитираме някои от тях, ще разберете, че нашите услуги са сред най-конкурентните на европейския пазар.

 

Формуляр за поръчка и подробно описание на услугите можете да намерите на английски език.


this page in PDF Questa pagina in PDF | This page in PDF
Questa pagina in Flash | This page in Flash
angolo-basso-sx angolo-basso-dx
Soget srl copyright ©