angolo-alto-sx angolo-sup-dx


 
soget

Soget s.r.l.
Via Roncaglia 14 - 20146 Milano, Italia
Tel. 02 485914.1
Fax 02 485914.20

Norsk

Vårt navn er synonymt med oversettelsesarbeid på høyt nivå.
Vi har mer enn 30 års erfaring og er i dag den største italienske organisasjonen spesialisert i produksjonen av flerspråklig dokumentasjon.

Vi oversetter til 100 fremmedspråk, og våre tjenester inkluderer redigering av tekster (technical writing og forlagskorrektur), lokalisering, grafikk, CAD, layout og trykking.

Industri-training, tolking og kongressorganisasjon, business graphics, multimedia produksjoner, nettreklame og WEB sider utfyller tjenesteomfanget som er rettet mot internasjonal kommunikasjon.

Vi arbeider etter følgende prinsipper:

  • konstant utvelging og opplæring av personalet

  • bruk av morsmålsoversettere

  • automatisering av alle produksjonsfasene

  • bruk av Computer Aided Translation (oversettelsesminne)

  • stadig oppdatering av terminologien

  • opprettelse og bruk av virksomhetsspesifikke ordbøker

  • kompatibilitet med de vanligste softwareprogrammene

  • en streng kvalitetskontroll.

Organisasjonen har et Kvalitetssystem i overensstemmelse med ISO 9001.

Ressursene styres og koordineres av en Project Manager, som også tar seg av kundens forventninger og garanterer det beste resultatet til hvert arbeid.

Vi kan arbeide med de fleste programversjoner i områdene Macintosh og Windows.

Vi har over 5000 kunder og har arbeidet med alle typer dokumenter, fra billedbrosjyrer for firmaer til bruksveiledninger for prosjekt på internasjonalt nivå.

Prisen på våre tjenester er blant de mest konkurransedyktige på det europeiske markedet.

 

For ytterligere informasjon eller kostnadsoverslag kan du fylle ivårt skjema.


this page in PDF Questa pagina in PDF | This page in PDF
This page in Flash Questa pagina in Flash | This page in Flash
angolo-basso-sx angolo-basso-dx
Soget srl copyright ©