angolo-alto-sx angolo-sup-dx


 
soget

Soget s.r.l.
Via Roncaglia 14 - 20146 Milano, Italia
Tel. 02 485914.1
Fax 02 485914.20

Srpski

Ime SOGET postao je sinonim za prevode besprekornog kvaliteta.
Mi smo najveća talijanska organizacija specijalizovana za proizvodnju multi-jezične dokumentacije, sagrađena na 30-godišnjem iskustvu.

Naše usluge na svim većim jezicima uključuju autorski rad (tehničko pisanje i uređivanje), lokalizovanje, grafiku i CAD, izgled stranice i štampanje.

Multimedijalni proizvodi, Net vizualizacije i Web stranice popunjavaju asortiman naših usluga stvoren kako bi Vaše međunarodno komunikovanje bilo optimalno.

 

Našu organizaciju vodi Sistem kvaliteta određen prema standardu ISO 9000; metodologije uključuju:

  • rad prevodilaca na njihov materinji jezik

  • automatizaciju svih faza produkcije

  • pažljivo izabiranje i stalna obuka našeg personela

  • neprestano usavršavanje naših terminoloških pomagala, stvaranje i korišćenje prilagođenih rečnika

  • upotrebu prevodilačke tehnologije potpomognute računarom – CAT (prevodilačke memorije) u svrhu konzistentnog visokog kvaliteta

  • kompatibilnost sa svim glavnim softverskim programima

  • strogu kontrolu kvaliteta.

Svaki posao nadgledaju kvalifikovani projektni menadžeri, koji vladaju tehnologijom i proveravaju očekivanja klijenta.

Isto tako, konstantno usavršavanje naših programa softvera za sisteme Macintosh i Windows pruža našim klijentima mogućnost da se oslone na našu kompatibilnost sa njihovom tehnologijom.

Zato i nije čudno što imamo preko 5 000 klijenata, ni što je njihovo poverenje potpomoglo naše usavršavanje u svim vidovima od brošura preduzeća visokog profila, pa sve do priručnika za vodeće međunarodne projekte. Zatražite procenu troška i videćete da su naše usluge najkonkurentnije na evropskom tržištu.

 

Formulare za ponudu i detaljniji opis naših usluga možete da pronađete na engleskom jeziku.


this page in PDF Questa pagina in PDF | This page in PDF
this page in Flash Questa pagina in Flash | This page in Flash
angolo-basso-sx angolo-basso-dx
Soget srl copyright ©