angolo-alto-sx angolo-sup-dx


 
soget

Soget s.r.l.
Via Roncaglia 14 - 20146 Milano, Italia
Tel. 02 485914.1
Fax 02 485914.20

Svenska

Namnet SOGET innebär översättningar på mycket hög nivå.

Med mer än 30 års erfarenhet är vi idag det främsta italienska företaget med inriktning på framställning av flerspråkig dokumentation.

Våra tjänster, på 100 olika språk, inkluderar redigering av texter (technical writing och korrekturläsning), lokalisering, grafik och CAD, layout samt tryck.

Fackutbildning, tolkning och kongressarrangemang, affärsgrafik, multimedia-produktioner, elektronisk marknadsföring och WEB-sidor kompletterar tjänsteutbudet som är avsatt för internationell kommunikation.

 

Vi arbetar efter följande principer:

  • Konstant urval och utbildning av personal,

  • Anlitande av översättare som enbart översätter till sitt eget modersmål,

  • Automatisering av alla produktionsfaser,

  • Användning av Computer Aided Translation-teknik (översättningsprogram),

  • Ständig terminologisk uppdatering,

  • Skapande och användning av företagsanpassade ordböcker,

  • Kompatibilitet med de viktigaste mjukvarorna,

  • Sträng kvalitetskontroll.

Vårt företag är kvalitetscertifierat i överensstämmelse med ISO 9001.

Resurserna förvaltas och samordnas av en Project Manager som har till uppdrag att följa kundens önskemål och se till att varje uppdrag utförs till kundens förväntningar.

Vi kan ta emot uppdrag i alla mjukvarutyper/versioner inom Macintosh och Windows miljö.

Uppdrag från mer än 5 000 kunder innebär att vi har samlat gedigna kunskaper inom många olika områden och texttyper; från verksamhetsbroschyrer med många grafiska illustrationer till internationellt betonade tekniska manualer.

Prisnivån för våra tjänster är mycket konkurrenskraftig på den europeiska marknaden.

 

För ytterligare information och kostnadsförslag, använd vår blankett.

 


this page in PDF Questa pagina in PDF | This page in PDF
this page in Flash Questa pagina in Flash | This page in Flash
angolo-basso-sx angolo-basso-dx
Soget srl copyright ©